Home » Werkwijze

Ik ben in het bezit van een beroepsaansprakelijkheid verzekering.

Hoe werkt het?

Omdat ik werk als freelance fysiotherapeut, kunt u mij eenvoudig voor een bepaalde tijd inhuren. U wilt natuurlijk graag weten wie u in de praktijk haalt. Ik kom me dan ook graag eens vrijblijvend voorstellen. Uw werkwijze en de gebruikte computersystemen kunnen besproken worden, evenals de hoogte van de vergoeding en de voorwaarden; welke overeengekomen worden in een overeenkomst. U krijgt maandelijkse een factuur, bij kortere dienstbetrekking uiteraard eerder.

Modelovereenkomst KNGF

Ik werk met de modelovereenkomst van de KNGF. Deze is door de belastingdienst op 26 april 2016 onder nummer 9061636420-A beoordeeld en goedgekeurd.

Vergoeding

In de overeenkomst wordt een waarneembeloning opgenomen, welke een vast tarief per uur dan wel een percentage van de door mij gegenereerde omzet behelst. De hoogte hiervan is afhankelijk van enkele factoren zoals het aantal geboden uren/dagen, complexiteit van de behandelingen en gewenste dossiervoering. Daarnaast geldt er een km-vergoeding van € 0,19 per kilometer.