U heeft een klacht?

Ik ben werkzaam als ZZP’er voor verschillende fysiotherapiepraktijken, met betrekking tot een klacht kan het zijn dat de praktijk u heeft doorverwezen naar mijn website. Ik hecht veel waarde aan de kwaliteit van mijn dienstverlening, daarom wil ik ook op een goede manier omgaan met eventuele klachten.

Heeft u een klacht met betrekking tot mijn dienstverlening kunt u uiteraard contact opnemen met mij:
telefonisch op: 06-15543011
per mail: contact@jannekemol.nl

Uw klacht wordt gedocumenteerd, we bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden die recht doen aan uw klacht. Vervolgens zullen we evalueren of de verbeteractie tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Onafhankelijke klachtencommissie

Levert bovenstaande procedure niet het gewenste resultaat of wenst u de klacht via een onafhankelijke instantie in te dienen dan zijn er drie instanties waar u terecht kunt met u klacht:

  • De Klachtencommissie van het KNGF
  • De Commissie van Toezicht van het KNGF
  • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Ledenadvies KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel: 033-4672929

Meer informatie vindt u op: www.defysiotherapeut.com

Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
Telefoon: 088-3712570

Meer informatie vindt u op: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Scroll naar boven